چگونه در هوای سرد، گرم بمانیم؟

یک ضرب المثل معروف می گوید: “هوای بد وجود ندارد، آنچه بد است، طرز لباس پوشیدن شماست”. بنابراین اگر دمای پایین هوا شما را مجبور می کند تا در خانه بمانید و به جای گردش و تفریح، به کانال تلویزیون چشم بدوزید، نگران نباشید. این مشکل بدن شما نیست، بلکه مشکل از طرز لباس پوشیدن […]