کلیسای نوتردام؛ یادگار روزهای تلخ و شیرینِ پاریس

  پانزدهم آوریل سال ۲۰۱۹ بی تردید برای عاشقان تاریخ و معماری و حتی مردم عادی به عنوان یک روز تلخ به ثبت خواهد رسید. در نیمه های شب آتش سوزی بزرگی در کلیسای نوتردام پاریس که نماد قرن ها هنر و معماری و تاریخ است، رخ داد و بخش عظیمی از پشت بام و […]