گزارش پایانی یک حادثه هوایی چگونه نوشته می شود؟

 

هر چند که سوانح هوایی در دنیای هوانوردی به ندرت اتفاق می افتند و پرواز با هواپیما یکی از امن ترین شیوه های سفر است، اما این اتفاقات تلخ اجتناب ناپذیر هستند. به همین منظور در سطح جهانی سازمان هایی وجود دارند که مسئول رسیدگی به این سوانح هستند. یکی از این سازمان ها ایکائو یا همان سازمان بین المللی هوانوردی کشوری است که به تعیین دستورالعمل هایی پرداخته است. در ادامه قاصدک ۲۴ شما را با شکل گزارش یک حادثه هوایی آشنا می کند.

همانطور که گفتیم ایکائو سازمانی است که تعیین می کند گزارش پایانی یک حادثه هوایی چگونه باید به نگارش درآید. مطابق پیوست ۱۳ به کنوانسیون هوانوردی بین المللی کشوری، ایکائو دستورالعمل های لازم در خصوص سوانح هوایی و تحقیقات این سوانح را تعیین می کند. آنچه که در این سند بسیار مهم و کاربردی به روشنی بیان شده است، بیشتر اقداماتی است که سازمان هوانوردی کشوری بین المللی باید در هنگام اطلاع یافتن از یک حادثه هوایی از آنها پیروی کند. این اطلاعات عبارتند از: سازماندهی و انجام تحقیقات، استفاده از رکوردرهای پرواز، قوانین در خصوص مشارکت در تحقیقات، حفاظت از اسناد و مدارک، نگهداری و از بین بردن هواپیما، انتشار گزارش مقدماتی و گزارش نهایی، توصیه های ایمنی و مسئولیت دولتی که توصیه های ایمنی را دریافت می کند.

در این مطلب به توضیح شکل گزارش نهایی می پردازیم که در بیشتر گزارش های سوانح هوایی به چشم می خورد. این فرمت به قرار زیر است:

عنوان: گزارش نهایی با یک عنوان آغاز می شود که از موارد زیر تشکیل شده است: نام اپراتور، تولید کننده، مدل، نشان ها و ملیت هواپیما، مکان و تاریخ حادثه.

 

خلاصه رویداد: در ادامه عنوان خلاصه ای از تمام اطلاعات مرتبط به کوتاهی بیان می شود: اعلان حادثه به مقامات داخلی و خارجی، شناسایی نهاد مسئول تحقیقات و نماینده معتبر، سازماندهی تحقیقات، نهاد انتشار دهنده گزارش و تاریخ انتشار و نتیجه گیری با شرح مختصری از شرایطی که منجر به حادثه شده اند.

 

بدنه گزارش: بدنه گزارش نهایی از سرفصل های زیر تشکیل می شود:

 • اطلاعات حقیقی
 • تجزیه و تحلیل
 • نتیجه گیری
 • توصیه های ایمنی: هر سرفصل از تعدادی زیرفصل تشکیل شده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 

اطلاعات حقیقی

تاریخ پرواز

یک شرح مختصر از اطلاعات زیر ارائه می شود:

 • شماره پرواز، نوع عملیات، آخرین نقطه حرکت هواپیما، زمان حرکت، مکان مورد نظر برای فرود آمدن
 • آماده سازی پرواز، شرح پرواز و رخدداهای منجر به حوادث از جمله بازسازی بخش قابل توجهی از مسیر پرواز.
 • مکان (عرض و طول جغرافیایی و ارتفاع)، زمان حادثه به وقت محلی یا جهانی، روز یا شب بودن حادثه

 

ICAO

 

تلفات انسانی به تعداد

تلفات انسانی شامل خدمه، مسافران و دیگران و تلفات جدی، حداقلی و بدون تلفات. باید اضافه کرد که تلفات مرگبار شامل تمام تلفاتی می شود که نتیجه مستقیم زخمی شدن در حادثه باشد.

 

خسارت به هواپیما

شرح مختصری از خسارت وارد شده به هواپیما در طول حادثه که شامل از بین رفتن کامل هواپیما، خسارت جدی، خسارت اندک و بدون خسارت می شود.

 

خسارت های دیگر

شرح مختصر از خسارت هایی که به اشیایی غیر از هواپیما در طول حادثه وارد آمده است.

 

اطلاعات پرسنل

 • اطلاعات مرتبط با هر یک از اعضای خدمه پرواز شامل سن، اعتبار گواهینامه ها، رتبه بندی ها، چک های ضروری، تجربه پرواز و دیگر اطلاعات مرتبط در زمان انجام وظیفه.
 • شرح مختصری از تجارب و صلاحیت های فردی دیگر خدمه پرواز.
 • اطلاعات مرتبط با دیگر پرسنل مانند خدمات ترافیک هوایی، حفاظت و نگهداری و غیره در صورت نیاز.

 

اطلاعات هواپیما

 • شرح مختصری از قابلیت پرواز و نگهداری هواپیما (تشخیص وجود هر گونه نقص در هواپیما که پیش یا در طول پرواز در هواپیما وجود داشته است).
 • شرح مختصری از عملکرد هواپیما در صورت نیاز و اینکه آیا جرم و مرکز جاذبه در طول پرواز در چارچوب محدوده استاندارد قرار داشته اند یا خیر. در صورت مداخله این شرایط در حادثه باید جزئیات بیشتری ارائه شود.
 • نوع سوخت مورد استفاده.

 

اطلاعات هواشناسی

 • شرح مختصری از اطلاعات هواشناسی مناسب شرایط از جمله شرایط حقیقی و نیز پیش بینی آب و هوا و در دسترس بودن این اطلاعات برای خدمه پرواز.
 • شرایط نور طبیعی در زمان حادثه که شامل نور خورشید، نور ماه یا هوای نیمه روشن می شود.

 

icao-document

 

ارتباطات

اطلاعات مرتبط با ارتباطات مخابراتی تلفن های همراه و ثابت در هواپیما و کارایی آنها.

 

اطلاعات فرودگاه

اطلاعات مرتبط با فرودگاه، امکانات و شرایط آن یا هر مکان فرود و برخاستن هواپیما غیر از فرودگاه.

 

رکوردرهای پرواز

شامل مکان نصب رکوردر پرواز در هواپیما، وضعیت آنها در بازیابی و اطلاعات مربوطه.

 

اطلاعات پزشکی و پاتولوژیک

شرح مختصر از نتایج تحقیقات انجام شده و اطلاعات مرتبط. این نکته را نباید فراموش کرد که اطلاعات پزشکی مرتبط با خدمه پروازی هم باید گنجانده شود.

 

آتش سوزی

در صورت بروز آتش سوزی اطلاعات پیرامون ماهیت اتفاق و تجهیزات آتش نشانی مورد استفاده و کارآیی آنها.

 

عملیات نجات

شرح مختصری از جستجو، تخلیه و نجات، مکان خدمه و مسافران مجروح شده، نقص ساختارهایی مانند صندلی ها و کمربند ایمنی.

 

آزمایش ها و تحقیق

شرح مختصری در مورد نتایج آزمون ها و تحقیقات.

 

اطلاعات سازمانی و مدیریت

اطلاعات مرتبط با سازمان ها و مدیریت که در پرواز یک هواپیما دخالت داشته اند. برای مثال این سازمان ها شامل اپراتور، سرویس ترافیک هوایی، مسیر هوایی، نهادهای خدمات جوی و فرودگاه و دیگر نهادهای قانونگذار. این اطلاعات می تواند شامل ساختار و کارکردهای سازمانی، منابع، وضعیت اقتصادی، سیاست ها و اقدامات مدیریتی و نیز چارچوب های قانونگذاری.

 

air-crash

 

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل در صورت لزوم فقط اطلاعاتی که در سند شماره ۱ به ثبت رسیده را شامل می شود که اطلاعات واقعی و مربوط به تعیین نتایج و علل است.

 

نتیجه گیری

نتیجه گیری شامل لیستی از یافته ها، علل و عوامل ایجاد کننده می شود که در تحقیق به آنها اشاره شده است. فهرست علل باید شامل علل فوری و نیز سیستماتیک و عمیق شود. باید به یاد داشته باشید فرمت گزارش نهایی باید با شرایط حادثه منطبق باشد. بنابراین دولت ها می توانند از علل یا عوامل مؤثر یا هر دو در نتیجه گیری استفاده کنند.

 

توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی شامل هر توصیه ای که به منظور پیشگیری از حادثه داده شده و نیز اقداماتی می شود که پیشتر انجام گرفته است.

 

منبع: aviation-accidents.net