pet-passport

عجایبی از تاریخ پاسپورت؛ وقتی حیوانات هم گذرنامه دارند

پاسپورت را می توان به نوعی دروازه ورود به دنیا دانست. حداقل برای آنهایی که محل تولدشان نوعی قدرت به پاسپورت آنها داده تا با آزادی کامل به هر جا که می خواهند، سفر کنند. اماجالب است بدانید که سیر تکامل پاسپورت، یک مسیر هموار نبوده و آنچه که ما امروز تحت عنوان پاسپورت می […]