web3

سفر به کشوری که وجود خارجی ندارد!

یک کشور معمولی را تصور کنید که مرز دارد، حکومت آن از طریق انتخابات رسمی بر سر کار آمده، شهروندانش پاسپورت دارند و پرچم آن بر فراز شهر افراشته شده؛ اما هیچ کس آن را به رسمیت نشناخته است! به” ترانسنیستریا”(Transnistria ) خوش آمدید! قاصدک۲۴ شما را تا این شهر همراهی می کند. این تکه […]