yangsi

شهرهایی که ساکنان آنها عروسک ها و کوتوله ها هستند!

  سفر در جهانی پر از رمز و راز که هر گوشه آن یک قطعه از این پازل شگفت انگیز را کامل می کند، به عمری بیش از صد سال نیاز دارد! حتی به فاصله یک شهر از ما مکان هایی وجود دارند که ممکن است از وجود آنها بی خبر باشیم؛ چه برسد به […]